Gasprijs

Een gasafnemer heeft net als een afnemer van elektriciteit te maken met transportkosten en leverancierskosten. De transportkosten worden grotendeels door de overheid bepaald en de leverancierskosten worden op de vrije markt van vraag en aanbod bepaald. Aankoop van gas betekent dus aandacht besteden aan de levering van gas. 

 

De levering van aardgas bestaat in feite uit twee prijsbepalende elementen, namelijk de bepalingen voor de prijs voor aardgas zelf en de diensten.

A)  Het optimaliseren van de kosten voor levering van gas 

 1. Verschillende prijsmethoden
  U kunt als eindverbruiker een keuze maken op basis waarvan uw gasprijs is gebaseerd. Veel voorkomend is de HFO +GOL + hub formule (603). Deze formule is voornamelijk gebaseerd op de ontwikkeling van de olieprijzen met een vertraging van 6 maanden en voor een klein gedeelte op een variable gasprijs op gashandelsmarkt (Zeebrugge hub).De andere prijsmethodiek is een aardgasprijs volledig gebaseerd op lokale gasmarkt Hub/TTF + opslag leverancier.
  De prijs van olie ontwikkelt zich anders dan de prijs van aardgas. Daar waar olie wordt bepaald door de wereldhandel, worden de aardgasprijzen in België bepaald door de lokale economie en die van de omringende landen. In uw aankoopstrategie is één van de factoren het bepalen welke prijsmethodiek het beste bij uw organisatie past. Vervolgens wordt gekeken hoeveel prijszekerheid  past bij uw risicoprofiel welke varieert van variabele prijzen tot het langjarig vastleggen van de prijs voor aardgas.
 2. Soorten aardgas
  In België zijn er twee “gasgebieden”; het laagcalorische en hoogcalorische gebied. Laag calorisch gas komt voornamelijk uit Nederland. Door kennis van de Nederlandse en Belgische markt is Hellemans Consultancy in staat de parameters voor flexibiliteit en transport voor klanten in het laagcalorisch gebied in België te optimaliseren.
 3. Flexibiliteitdiensten
  Omdat niet alle ondernemers elk uur dezelfde hoeveelheid aardgas afnemen moet er een bepaald profiel worden gecreëerd vanuit de aardgasopslag.
  Vanwege de beperkte mogelijkheden voor de opslag van aardgas in België (alleen in Loenhout) zijn leveranciers voor zowel hoogcalorisch gas als laagcalorisch gas afhankelijk van de gasopslag mogelijkheden in omringende landen (voornamelijk Nederland, Duitsland en Engeland). Hellemans Consultancy is in al deze landen actief en kent de kostprijs voor het leveren van flexibiliteitdiensten. Deze kennis kan voor u ingezet worden om een zo laag mogelijk leveranciersmarge te bedingen.

B)  Het optimaliseren van de transportkosten
Op basis van de meetgegevens van het verbruik over het vorige jaar kan Hellemans Consultancy uw transportkosten optimaliseren. U betaalt dan nooit teveel kosten aan transport.

Hellemans Consultancy volgt dagelijks de ontwikkeling van de gasprijs.

Ook weten of uw energiecontract beter kan? Neem dan contact met ons op.

info@hellemansconsultancy.be

 

Tel: (+32) 03 218 2060