Veel verlichten, verwarmen, koelen én ruime openingstijden. TotaalBED ontkomt niet aan een flink energieverbruik in zijn winkels, maar weet door zowel het contract als de inrichting onder de loep te nemen flink te besparen.

Achttien jaar geleden startten vier broers met een ‘stuntwinkel’. Ze verkochten opgekochte partijen bedden, in een grote hal, op een industrieterrein. Al gauw ontwikkelden ze dit concept door tot de beddenspeciaalzaak TotaalBED en alle vier kregen een filiaal onder hun hoede. Met succes, inmiddels heeft het familiebedrijf achttien gevestigde winkels op A-locaties. Ook staat uitbreiding naar zo’n dertig filialen als stip op de horizon. Gefundeerd op drie pijlers: service, kwaliteit en vernieuwing.

Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de uitstraling van het merk. Zo zijn afgelopen twee jaar alle showrooms verbouwd volgens de nieuwe huisstijl. Daarbij gingen zaken als inrichting en verlichting flink op de schop. Wat assistent controller Richard Boot op het idee bracht om de energievraag en –kosten eens onder de loep te nemen. Door de vele licht-, koel- en verwarmingssystemen liep de rekening tenslotte flink op. “We zijn zes dagen per week open en op sommige plekken ook regelmatig op zondag. Dan staan niet alleen de sfeerverlichting, bedlampjes en elektrische bedbodems aan, maar ook de keukentjes en klimaatsystemen. En dan hebben we ook nog ons hoofdkantoor.”

Voordat Boot zich in de energievraag verdiepte, zag hij al dat het energiecontract bijna afliep. En dus besloot hij de markt op te gaan om te kijken of er een lagere energieprijs mogelijk was. “Wij zijn een omzetgedreven bedrijf, maar als bedrijfseconoom kijk ik altijd goed naar de kosten. Dan valt je oog al gauw op zo’n grote kostenpost en wil je een goede vergelijking maken met actuele prijzen.” Aangezien de energiemarkt onbekend terrein voor hem is, besloot Boot het – als INretail-lid – via INretail Energie te spelen. Zodoende kwam hij in contact met de partij achter INretail Energie: Hellemans Consultancy. Zij maken maandelijks een vergelijking van alle leveranciers. En kunnen door hun werk voor vele (grote) zakelijke energieverbruikers ook voor kleinere partijen een gunstige prijs bedingen.

Met de achttien winkels en de inrichting met veel energievreters valt TotaalBED in de categorie grootverbruikers. Hierdoor was het mogelijk om een tender uit te schrijven, waarop energieleveranciers konden intekenen. Zes partijen deden een aanbieding, waaruit al gauw bleek dat de prijs inderdaad een stuk omlaag kon. “Maar onze groeiambitie speelde ook mee bij de selectie”, zegt Boot. “We hebben gekeken of we voor dezelfde prijs en voorwaarden filialen mogen toevoegen. En dat we ook filialen kunnen sluiten zonder financiële consequenties. Daar staat niet iedere aanbieder hetzelfde in.”

Bij de analyse van het energieverbruik viel op dat een van de drie filialen met een grootverbruikaansluiting veel meer energie verbruikt. Reden voor Boot om Hellemans Consultancy hier ook naar te laten kijken. Hoe ontstaat zo’n groot verschil? Een logische verklaring is in eerste instantie niet gevonden. Dus komt er binnenkort een technisch adviseur langs voor een Energie-APK, waarbij zaken als energiefacturen, technische installaties, de instellingen, en het gebruik ervan worden bekeken. Op basis hiervan kan vervolgens een besparingsplan gemaakt worden. Waarbij, als dat nodig is, ook de aanvraag van subsidies en aanbesteding van zonnepalen of andere duurzame energiebronnen bekeken wordt.

Boot schetst een kostengedreven ontwikkeling. En als het financieel aantrekkelijk is, wordt er ook verduurzaamd. “Verlichting die nog niet helemaal is afgeschreven, blijft wel hangen. Zo gebruiken we regelmatig bestaande verlichting wanneer we een nieuwe locatie openen. We zijn dus nog niet honderd procent over op led. Maar bij de uitbreiding van ons hoofdkantoor, die momenteel wordt gepland, kijken we uiteraard wel naar de nieuwste technologieën.” Hij is in ieder geval erg tevreden met het resultaat tot nu toe. “We hebben tempo moeten maken, want ik zag pas kort voor het einde van het contract dat we over konden. Maar nadat ik de informatie over onze winkels had aangeleverd, heb ik er geen werk meer aan gehad.”