In opdracht van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, werkt Hellemans Consultancy aan kennisoverdracht als het gaat om het inkopen en zelf opwekken van duurzame energie. De eerste van drie zogeheten leernetwerkbijeenkomsten, met daarbij de focus op het inkopen van duurzame elektriciteit, is intussen achter de rug.

Ongeveer 25 medewerkers van aanbestedende diensten zoals gemeenten, provincies en waterschappen kwamen naar de Jaarbeurs te Utrecht om van Hellemans Consultancy te leren over het aanbesteden van duurzame energie. Experts en ervaringsdeskundigen informeerden de deelnemers over duurzame energie-aanbestedingen en gingen in op vraagstukken van aanbestedende diensten.  Tjeerd Kuiper, consultant en betrokken bij het leernetwerk: “Er waren mensen met een heel diverse achtergrond en dus ook een uiteenlopend kennisniveau. Dat betekende dat we ook basiskennis hebben gedeeld over hoe de energiemarkt nu eigenlijk in elkaar zit.”

Duurzaamheidseisen

De energiemarkt is in beweging en er worden strengere duurzaamheidseisen gesteld aan energieleveranciers en aanbestedende diensten. Tijdens de eerste bijeenkomst is ingegaan op de werking van de elektriciteitsmarkt, de markt voor GvO’s (Garanties van Oorsprong) en de rol die energieleveranciers kunnen vervullen voor een duurzame overheid. Ook kwamen vraagstukken over doorlooptijd, het bepalen van de duurzaamheidsambities en te nemen hordes bij de interne besluitvorming aan de orde. Tjeerd Kuiper, die ook een deel van de presentatie verzorgde: “Er waren veel vragen over het praktisch inrichten van een duurzame uitvraag. Het is fijn om mensen op weg te kunnen helpen met praktische tips.”

Leernetwerk PIANOo

PIANOo is een samenwerking met Hellemans Consultancy aangegaan voor de inhoudelijke begeleiding van het leernetwerk Duurzame Energie. De bijeenkomst was de eerste in een serie van drie bijeenkomsten omtrent het inkopen en zelf opwekken van duurzame energie. Naast de leernetwerkbijeenkomsten werken PIANOo en Hellemans Consultancy aan het opzetten van een online kennisdossier Duurzame Energie. Hierbij worden onder meer de kennis, inzichten en ervaringen uit het leernetwerk vertaald naar praktisch toepasbare informatie voor aanbestedende diensten.

PIANOo biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Lees het volledige verslag van de eerste bijeenkomst op de website van PIANOo: https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/klimaatenveloppe-11