Als een van de eerste grote gemeente in Nederland gaat Den Haag vanaf 2019 duurzaam opgewekte stroom gebruiken voor alle gemeentelijke gebouwen, zoals kantoren, sporthallen, zwembaden en gemalen. Ook openbare verlichting en verkeersregelinstallaties horen hierbij. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

In 2019 loopt het huidige energiecontract van de gemeente af”, vertelt Thimo de Nijs, Concernadviseur Duurzaamheid bij de gemeente Den Haag.  “Dit is het moment om over te gaan op duurzame elektriciteit. In de aanbesteding voor de energie-inkoop is dan ook de eis gesteld dat 90 van de stroom duurzaam moet worden opgewekt en 10 procent zelfs binnen de gemeentegrens. We willen als regio zelfvoorzienend worden.”

Werkbare praktijk

Het afgelopen jaar heeft Hellemans Consultancy, adviesbureau voor energievraagstukken, de gemeente Den Haag begeleid bij de aanbesteding voor duurzame inkoop van elektriciteit. “Het mooie van duurzaam aanbesteden vind ik dat je als gemeente je inkoopkracht kunt inzetten om de energietransitie te versnellen. Zo kunnen we bovendien het goede voorbeeld geven aan onze inwoners. Hellemans Consultancy heeft ons echt geholpen om onze visie en ambities te vertalen naar een werkbare praktijk.”

Impuls

Met een interne werkgroep van ambtenaren en een consultant van Hellemans Consultancy is de aanbesteding voorbereid. In verschillende sessies zijn de ambities van de gemeente uitgewerkt in een strategiedocument. Met de aanbesteding laat de gemeente zien haar ambities te realiseren, door visie en duurzaamheidsambities door te vertalen naar inkoop.  “Gemeente Den Haag heeft een interessante visie op duurzaam aanbesteden en maakt dit ook waar”, zegt consultant Christiaan van Dijk van Hellemans Consultancy. “Verduurzamen van het eigen energieverbruik is een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutrale gemeente. Den Haag gaat nog verder en wil ook additioneel regionaal opgewekte elektriciteit inkopen. Wij hebben de verschillende mogelijkheden in de markt geschetst, met de bijbehorende kosten. Samen met de gemeente zijn we op zoek gegaan naar het meest optimale plaatje, waarbij regionale herkomst van energie een harde eis was, ook als dat mogelijk duurder zou uitpakken dan niet-regionaal opgewekte energie. Door erop in te zetten dat leveranciers gaan investeren in extra opwekcapaciteit geeft de gemeente de regionale energietransitie een extra impuls”

Partnership

Om het interessant te houden voor inschrijvers is gekozen voor een contractduur van 5 jaar, met de mogelijkheid tot tweemaal een verlenging van vijf jaar. “Zo heeft de leverancier meer zekerheid over de afzet. Want windmolens of zonnepanelen hebben een langere terugverdientijd. Daarom wilden we tot een partnerschap komen en niet alleen puur selecteren op basis van prijs”, zegt De Nijs.

De totale energiebehoefte van 57 GWh wordt de komende jaren duurzaam opgewekt uit verschillende nog te realiseren windparken, zonnepanelen en andere duurzame initiatieven. Een groot deel van de benodigde stroom wordt straks geleverd door Eneco, die elektriciteit uit zonne- en windenergie gaat leveren. Stroom voor de stadsdeelkantoren komt van de Haagse inwoners zelf, die met hun eigen zonnepanelen stroom opwekken. Dit loopt via het energiecollectief OM. “Hiermee loopt Den Haag echt voorop”, aldus Van Dijk.