Als energieconsultant adviseren wij onze klanten veelvuldig op het gebied van onder andere energiemanagement, energiereductie en duurzaamheid. Energie en duurzaamheid zijn niet los van elkaar te zien. Door aandacht te hebben voor duurzaamheid bij de inkoop en het beheer van de energiestromen in een organisatie wordt bijgedragen aan het klimaatprobleem en de daarbij behorende Nederlandse reductiedoelstellingen.

Daarom nemen ook wij onze verantwoordelijkheid in alles wat we doen met de ambitie om dat vandaag weer beter te doen dan gisteren. Wij willen de impact op het klimaat zo klein mogelijk maken.

Om te beginnen hebben wij van Hellemans Consultancy over 2016 een CO2 Footprint gemaakt. Hiervoor is de CO2 uitstoot van diverse bedrijfsactiviteiten bepaald, oftewel van de van toepassing zijnde CO2-emissiefactoren.

CO2 Footprint – Hellemans Consultancy – 2016

 

De CO2 uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik is in 2016 al verminderd door middel van vervanging van de verlichting door LED lampen en het plaatsen van zonnepanelen.

Door het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot heeft de directie van Hellemans Consultancy voor 2017 de volgende duurzame acties ondernomen:

  • De volledig resterende elektriciteit af te nemen van een zonnepark uit Flevoland
  • De resterende CO2 uitstoot te compenseren door te investeren in een biogasproject in Tanzania. Voor de gehele resterende CO2 uitstoot zijn VER Gold Standard CO2 credits gekocht. Met deze investering draagt Hellemans Consultancy bij aan de overgang van het koken op open vuur naar biogas. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Met deze duurzame initiatieven onderneemt Hellemans Consultancy 100% CO2 neutraal! De (geschatte) CO2 Footprint voor 2017 komt er vervolgens als volgt uit te zien:

Om te zorgen dat het feitelijk verbruik van fossiele brandstoffen verlaagd wordt en daarmee minder compensatie nodig zal zijn, blijft Hellemans Consultancy voor de toekomst zoeken naar mogelijkheden om de CO2uitstoot te verlagen. Gezien de footprint zal het eerste aandachtsveld onze mobiliteit zijn, waarbij we zowel naar het zakelijk rijden als het woon-werk verkeer zullen kijken.