De regering heeft met alle partijen van het Energieakkoord afgesproken dat ondernemingen voortaan aangifte moeten doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Wanneer ze daar niet aan voldoen, kan de Omgevingsdienst een boete opleggen. Op deze wijze wil de regering de noodzakelijke versnelling van de doelstelling van energiebesparing van 100 PJ in 2020 halen. Hellemans Consultancy kan helpen om deze borging te bewaken en de energiebesparing waar te maken.

Ondernemingen en instellingen zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zoals is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Tot op heden werd er nauwelijks op de wet gehandhaafd en is de regeling niet bekend bij vele bedrijven. De oude handhaving bestond uit het controleren van bedrijven op locatie door de Omgevingsdienst. In 2017 werd duidelijk dat de energiebesparing in 2020 naar verwachting slechts uitkomt op 75 PJ in plaats van de afgesproken 100 PJ.

De Borgingscommissie, onder leiding van oud-minister Ed Nijpels, heeft met alle partijen van het Energieakkoord een nieuwe regeling afgesproken waarbij er sprake is van een verplichte aangifte. De nieuwe handhaving gaat uit van een ‘omgekeerde bewijslast’. De onderneming dient zelf aangifte te doen, waarmee de Omgevingsdienst sneller kan controleren. De nieuwe verplichting gaat ook gelden voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

Hellemans Consultancy helpt bedrijven en instellingen met deze nieuwe verplichting. “Vanuit de energie-audits die wij volgens EED-richtlijnen uitvoeren, worden energiebesparende maatregelen gerapporteerd aan de Omgevingsdienst”, vertelt Berto Kerstholt, Manager Consultancy van Hellemans Consultancy. “Daarna helpen wij ook bij de implementatie van de maatregelen en zorgen wij ervoor dat de uitgevoerde maatregelen worden aangegeven bij de Omgevingsdienst. Via energiedashboard EnergyPanel kunnen wij de resultaten van de besparing inzichtelijk maken.”

“De meeste maatregelen hebben een terugverdientijd van ruimschoots vijf jaar. Juist in deze tijd waarbij de rentestand laag is, is het financieel zeer voordelig om deze besparende maatregelen door te voeren.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Berto Kerstholt, 030-225501122.