Op 1 januari 2018 gaan 16 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.  

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om die doelstelling te halen, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen in de regio zelf. De gemeenten geven het goede voorbeeld door bij de nieuwe aanbestedingsronde vergaande eisen te stellen. De ambitie is om uiteindelijk 100 procent duurzame elektriciteit uit de regio te gebruiken.

Dat gebeurt in stappen. In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100 procent van de stroom uit nog te realiseren duurzame bronnen in de regio te leveren. Na vijf jaar moet de winnende partij de door haar toegezegde percentages hebben bereikt. Het deel van de stroom dat nog niet uit de regio komt, moet wel duurzaam zijn en in Nederland zijn opgewekt.
Harriët Tiemens, wethouder van Nijmegen en coördinerend bestuurder voor de aanbesteding van de gemeenten: “Niet eerder is door gemeenten de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan de realisatie van duurzaam opwekvermogen in de regio. Qua duurzaamheid en omvang is dit ook een unieke aanbesteding. Dat is dus altijd spannend, maar de gemeenten in de regio denken na onderzoek dat het mogelijk is. Wij leggen de lat bewust hoog omdat we in de regio Arnhem Nijmegen nu echt het verschil willen maken. Als dit lukt is het een geweldige impuls voor andere lokale en regionale samenwerkingsverbanden die streven naar een energieneutrale toekomst. Wij hebben nu de kans om die stap als eerste te zetten.”
Uiterlijk 1 december 2016 wordt de aanbesteding gepubliceerd en kunnen energieleveranciers hun aanbieding gaan doen. De definitieve gunning is eind juni 2017. De looptijd van de overeenkomst voor de levering van elektriciteit bedraagt 5 jaar met een verlengingsoptie van maximaal 15 jaar.
De gemeenten die samenwerken in deze aanbesteding zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Voor de gemeente Duiven geldt dat zij een positieve grondhouding hebben en willen samenwerken. Het college van B&W neemt op 29 november een definitieve beslissing over deelname aan deze aanbesteding.