Elektriciteitsverbruikers krijgen de mogelijkheid om voor dezelfde fysieke aansluiting met meer dan één leverancier een contract te sluiten. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dit goedgekeurd met ingang van 24 maart 2018.

Om verschillende leveranciers op dezelfde aansluiting toegang te geven is een nieuw begrip geïntroduceerd: het allocatiepunt. Elke elektriciteitsaansluiting krijgt een zogenoemd primair allocatiepunt voor een leverancier met daarnaast voor de andere leverancier(s) extra secundaire allocatiepunten.

Hoe het een en ander administratief wordt verwerkt is nog niet helemaal duidelijk. De aanleiding voor deze extra mogelijkheid is de behoefte aan een aparte marktpartij (en dus ook apart contract) voor levering en teruglevering op een enkele aansluiting. Onze energiemanagers zoeken het de komende maanden voor u uit!

Bron: Energeia