De Tweede Kamer heeft in januari 2018 met een ruime meerderheid ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel Voorgang energietransitie (VET).  Het wetsvoorstel is via een Nota van Wijziging en amendementen aangepast met een alternatief voor de regeling voor de enkelvoudige storingsreserve (N-1), een regeling voor transparant financieel beleid bij netbeheerders en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw.

Met de aanpassingen wordt de hoge mate van betrouwbaarheid van het net geborgd en worden onnodig hoge kosten voorkomen. Tegelijkertijd vervalt het ‘recht’ op een gasaansluiting bij nieuwbouw. Dit betekent dat energieverbruikers zullen moeten nadenken over een andere oplossing voor de energievoorziening. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektriciteit of van een warmtenet als dat beschikbaar is.

Wetsvoorstel
De nieuwe wet en het politieke debat daarover hebben jaren op zich laten wachten. Eind 2016 was het wetsvoorstel al naar de Tweede Kamer gestuurd. De behandeling werd echter uitgesteld vanwege de kabinetsformatie. Gezien de ambities uit het regeerakkoord – aardgasvrij in 2050 – hing er veel van het debat af.

De wet regelt een aantal onderwerpen die noodzakelijk zijn om de voortgang van de energietransitie te borgen. Ook krijgen gemeenten meer instrumenten in handen.