Financieel dienstverlener PwC Nederland behaalde eind vorig jaar het BREEAM-NL In-Use certificaat (BRL2016) voor alle kantoren in Nederland. Een bijzondere prestatie, want in één jaar tijd werden alle 14 panden (totaal 100.000 m2) gecertificeerd. Veel organisaties beperken zich tot één pand per jaar. Unica Energy Solutions, net als Hellemans Consultancy onderdeel van Unica, vulde voor PwC de expertrol in.

BREEAM is een instrument om integraal de duurzaamheid te meten en te beoordelen conform de BRL-richtlijn. Naast het onderdeel ‘Gebruik’ (voor alle 14 panden) zijn 3 kantoren ook voor ‘Beheer’ gecertificeerd. De Dutch Green Building Council (DGBC) reikte de certificaten op dinsdag 20 maart uit aan PwC, tijdens het nationale BREEAM Congres in Rotterdam.

Facto Magazine, het vakblad voor facility professionals, publiceerde deze maand een interview met alle betrokkenen over het certificeringstraject.

Dit artikel is hier te downloaden.