Deze maand in Licht op Energie

  • Economie          Ondanks toegenomen (geo-)politieke onzekerheden zijn inkoopmanagers optimistisch over groeivooruitzichten 2017.
  • Grondstoffen   Olieprijs relatief stabiel na OPEC akkoord. Na bekendmaking quota voor Chinese kolenmijnen lijkt een prijscorrectie voorlopig uit zicht.
  • Aardgas              Na een aanvankelijk correctie kruipt de gasprijs weer omhoog door kou, tegenvallende LNG exporten en krapte op Belgische en Franse elektriciteitsmarkt.
  • Elektriciteit      Vooralsnog geen ontspanning op elektriciteitsmarkt door prijsontwikkeling brandstoffen, alsook de krapte in omringende landen.
  • Weer                    Na twee zeer milde winters dit keer meer gemiddelde temperaturen.
  • Verwachting    Prijscorrectie op korte termijn minder waarschijnlijk.

 

Download licht op Energie

Licht op energie is een uitgave van Hellemans Consultancy B.V.
Hierin vindt u algemene informatie en achtergronden ten aanzien van de marktontwikkelingen voor elektriciteit en aardgas, zowel van de afgelopen periode als van de komende periode.