Deze maand in Licht op Energie

  • Economie: Vertrouwen Eurozone verder toegenomen.
  • Grondstoffen: Olie- en kolenprijs op het hoogste niveau van dit jaar.
  • Aardgas: Prijs Cal-18 boven de 17 euro per MWh.
  • Elektriciteit: Prijzen parallel aan kolenprijzen gestegen.
  • Verwachting: Ruimte voor terugkeer naar oude prijsniveaus voorlopig beperkt.

Licht op Energie – september 2017

Licht op energie is een uitgave van Hellemans Consultancy B.V.
Hierin vindt u algemene informatie en achtergronden ten aanzien van de marktontwikkelingen voor elektriciteit en aardgas, zowel van de afgelopen periode als van de komende periode.