Deze maand in Licht op Energie

  • Economie           Inkoopmanagersindexen verder gestegen.
  • Grondstoffen   Olieprijs relatief stabiel ondanks sterk gestegen voorraden. Chinees beleid kolenproductie van invloed op prijsvorming.
  • Aardgas               Met afnemen van het winterrisico zijn met name de korte termijn gasprijzen in een rustiger vaarwater terecht gekomen.
  • Elektriciteit       Evenals de aardgasmarkt is de elektriciteitsmarkt wat minder gespannen in vergelijking met voorgaande maanden.
  • Verwachting    Grote vraag blijft wat de Chinese beleidsmakers van plan zijn met de binnenlandse kolenproductie. Risicopremie voor de krappe elektriciteitsmarkt in België en Frankrijk kan met het voorjaar voor de deur uit de prijzen lopen.

Download licht op Energie

Licht op energie is een uitgave van Hellemans Consultancy B.V.
Hierin vindt u algemene informatie en achtergronden ten aanzien van de marktontwikkelingen voor elektriciteit en aardgas, zowel van de afgelopen periode als van de komende periode.