Deze maand in Licht op Energie

  • Economie        Vertrouwen industrie EU gestegen en grijze neushoorns in China.
  • Grondstoffen   Olieprijs onder de 50 dollar, kolenprijs gestegen.
  • Aardgas           Prijs TTF Cal-18 onder het voortschrijdend gemiddelde.
  • Elektriciteit     Prijs baseload NL parallel aan kolenprijs gestegen.
  • Verwachting    Door warmte veel vraag naar elektriciteit, weinig ruimte voor lagere prijzen. 

Licht op Energie – juli

Licht op energie is een uitgave van Hellemans Consultancy B.V.
Hierin vindt u algemene informatie en achtergronden ten aanzien van de marktontwikkelingen voor elektriciteit en aardgas, zowel van de afgelopen periode als van de komende periode.